Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe zamawiającego wprowadzane przy zamówieniu takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail i zamówione przedmioty będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu dostawy towaru. Dane te będziemy przechowywać przez co najmniej 5 lat.

Jako zarejestrowana osoba zawsze będziesz otrzymywać dalsze informacje i wgląd poprzez e-mail: biuro@dolle.com Będziesz mieć również możliwość zgłoszenia sprzeciwu przeciwko rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o danych osobowych.

Komunikacja pomiędzy systemami płatniczymi a posiadaczami kart odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL. Dzięki niemu nieuprawnieni użytkownicy, że nie będą mieć wglądu do przesyłanych danych.

Informacje przekazane platformie dolle.com.pl nie będą ujawniane ani sprzedawane osobom trzecim. 

REJESTRACJA NEWSLETTERA
Podczas rejestracji newslettera dokonamy rejestracji adresu e-mail. Ten adres e-mail nigdy nie zostanie przekazany innym.

Polityka plików cookies

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka dotycząca plików została opracowana na podstawie zasad przewidzianych rozporządzeniem dotyczącym wymogów odnośnie informowania i zgody na umieszczanie plików na urządzeniach końcowych użytkowników ostatecznych oraz dostęp do nich". Rozporządzenie obejmuje szereg zasad dotyczących informowania na temat rodzajów plików cookies przechowywanych na komputerze użytkownika oraz jego zgody.

Podczas korzystanie z niniejszej witryny zbieramy szereg informacji o użytkowniku, jego komputerze i sposobie korzystania z witryny. W niniejszej Polityce dotyczącej plików cookies podano szczegółowe wyjaśnienie, jakie informacje zbieramy, jak je przetwarzamy, w jakich celach je wykorzystujemy, kto ma do nich dostęp, oraz z kim użytkownik może się skontaktować odnośnie zebranych informacji.

Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik akceptuje jednocześnie niniejszą Politykę dotyczącą plików cookies i wyraża zgodę na zbieranie informacji o nim.

Pliki cookies

Na komputerze każdego uczestnika odwiedzającego tę witrynę instalowany jest jeden lub szereg plików cookies. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na instalowanie plików cookies na jego komputerze, może kliknąć na łącze http://minecookies.org/cookiehandtering, pod którym podano instrukcje, w jaki sposób u może zapobiec instalowaniu plików cookies oraz skasować pliki cookies zainstalowane na jego dysku twardym.

Czym są pliki cookies?

Cookies to małe pliki tekstowy przechowywane w przeglądarce użytkownika i rozpoznawane przez witrynę podczas kolejnych wizyt, które umożliwiają przesyłanie spersonalizowanych informacji do przeglądarki. Plik cookie może zawierać tekst, liczby, np. daty, natomiast nie zawiera żadnych informacji osobowych. Plik cookie nie jest programem, w związku z czym nie może zawierać wirusów.

W jakim okresie przechowywane są pliki cookies?

Pliki cookies przesłane do przeglądarki użytkownika będą przechowywane maksymalnie przez 24 miesiące od jego ostatniej wizyty w witrynie. Każdorazowo gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, okres ten ulega przedłużeniu. W związku z tym dane pliki cookies są przechowywane maksymalnie przez 24 miesiące od ostatniej wizyty użytkownika w naszej witrynie.

W jaki sposób mogę zablokować pliki cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zablokować wszystkie pliki cookie, usunąć istniejące pliki cookie z komputera lub otrzymywać ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. Więcej informacji na ten temat podano pod tym łączem: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Pod łączem tym podano informacje dotyczące najczęściej używanych przeglądarek internetowych, choć nie wszystkich. W większości przypadków użytkownik może skorzystać z funkcji Pomocy w przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień dla plików cookies. W większości komputerów funkcję tę można wywołać przyciskając klawisz F1. Należy wyszukać cookies.

W jakich celach wykorzystujemy pliki cookies na naszej stronie?

Pliki cookies wykorzystujemy w celu ustalenia, kto korzysta z naszej witryny oraz zbierania danych statystycznych i demograficznych na temat użytkowników. Dzięki temu możemy dostosowywać treści i usługi do zainteresowań oraz życzeń użytkownika oraz innych użytkowników.

Dane kontaktowe

W razie dalszych pytań na temat niniejszej witryny i wykorzystania plików cookies, prosimy o kontakt.