Zgłoszenie reklamacyjne

Typ klienta
Imię i nazwisko (wymagane) 
Adres email (wymagane) 
Miejscowość (wymagane) 
Ulica (wymagane) 
Kod pocztowy (wymagane) 
Numer telefonu (wymagane) 
Produkt 
Numer seryjny 
Model (wymagane) 
Data zakupu (wymagane) 
Opis usterki 
Zdjęcia usterki 
Prosimy o przesłanie skanu dowodu zakupu